Thác Khói Chú Tiểu Bên Núi

800.000  700.000 

THÁC KHÓI NHANG TRẦM CHÚ TIỂU BÊN NÚI

Chất liệu: gốm

Kích thước: 19 cm

Dùng để cắm nhang nụ tạo khói chảy như thác nước và cắm nhang không tăm rất đẹp.