Nhang Trầm Nụ Loại Đặc Biệt

990.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 2 x 4,5 cm (đường kính x chiều cao)

Số lượng nụ: 25 nụ

Khối lượng tịnh: 50 gram

còn 7 hàng