09167.456.83

Nhang Trầm Hương Khoanh (Vòng) Loại 4

270.000  210.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 5 x 7 cm (đường kính x chiều cao)

Khối lượng: 40 gram

Số lượng vòng: 48 vòng.

Thời gian cháy: 1h30′

Sửa máy tính nha trang