Nhang Sạch Trầm Hương Có Tăm Nguyên Chất

119.000  75.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên.

Kích thước: 40 cm

Số lượng cây: 50 cây

Khối lượng: 100 gram

Thời gian cháy: 30 phút

còn 26 hàng