Ống Nhang Trầm Không Tăm Loại Đặc Biệt

350.000 380.000 

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 20 cm

Số lượng cây: 100 cây

Khối lượng: 20 gram

Thời gian cháy: 15 phút

Xóa