Nhang Trầm Hương Có Tăm 100% Thiên Nhiên

230.000 390.000 

THÔNG TIN NHANG TRẦM

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 40 cm

Khối lượng: 100 gram

Thời gian cháy: 30 phút

Xóa