Bộ Nhang Trầm Không Tăm Loại Đặc Biệt

590.000  450.000 

+ 1 Hộp đựng bằng gỗ

+ 1 ống gỗ hương và nhang trầm cao cấp loại 1

+ 1 đế cắm trầm bằng gỗ

THÔNG TIN NHANG TRẦM

Thành phần: 100% bột gỗ Trầm tự nhiên cao cấp.

Kích thước: 20 cm

Số lượng cây: 100 cây

Khối lượng: 20 gram

Thời gian cháy: 25 phút